Czechdent

CZECHDENT
Aso
cia
ce
Nezávislé dobrovolné profesní sdružení firem, zabývajících se výrobou a prodejem potřeb pro stomatologii. Asociace je sdružením otevřeným kterémukoliv podnikateli v tomto oboru. Czechdent zaštiťuje zájmy svých členů a přispívá k řádnému provozování činnosti v oboru. Asociace jedná s orgány státní správy i třetími subjekty a poskytuje členům informační servis. Jako řádný člen Evropské asociace dentálních dep A.D.D.E. hájí Czechdent zájmy svých členů uvedených níže i na evropské úrovni. Bližší informace o členství se dozvíte ve stanovách asociace.