Prohlášení asociace Czechdent k plánovanému veletrhu Pragodent 2021

Praha, 7. března 2021

Členové asociace Czechdent se na online schůzce tento týden jednotně shodli, že ještě silněji, než při schůzce s ABF začátkem února, nedoporučují organizovat letos na podzim veletrh Pragodent.

Důvodů je několik:
1, Epidemiologická a společenská situace je těžko predikovatelná a je třeba čekat na vyjasnění situace, ale
2, Kvalitní veletrh a kvalitní expozice vyžadují dlouhodobou přípravu a tedy není čas na odkládání rozhodnutí.
3, Zastoupení zahraničních firem vesměs nemají naplánované prostředky na český veletrh a to z důvodu že
4, Velké zahraniční firmy neplánují ani standardní účast na podzimním IDS, které tak letos nebude světovou, ale jen německou výstavou a
5, Konání Pragodentu tak ztrácí v roce 2021 svůj hlavní smysl, tedy funkci českého veletrhu představujícího novinky po konání světové výstavy IDS.

Kombinace epidemiologických, společenských a samozřejmě ekonomických důvodů vede členy i celou sociaci Czechdent k doporučení odkladu veletrhu Pragodent na jaro nebo podzim 2022, až bude jasná a klidná epidemiologická situace.

V případě, že se termín konání kongresu PDD nijak nezmění, je možné uspořádat dle pravidel pro sudé roky malou doprovodnou výstavu ke kongresu. Ta by ale neměla nést název Pragodent, protože jednotlivé expozice, tak i celá výstava nemohou a nebudou dosahovat úrovně, na kterou jsou návštěvníci Pragodentu zvyklí.

Věříme, že na podzim 2022 a určitě po IDS 2023 budeme mít možnost uspořádat Pragodent na té úrovni, která nás všechny vždy těšila.

Acociace CZECHDENT

Pragodent 2019

Praha, 27. března 2019

Asociace Czechdent se na základě jednoznačného hlasování členů rozhodla podpořit tradiční veletrh Pragodent, organizovaný ve dnech 3.-5.10.2019, poprvé na výstavišti PVA v Praze – Letňanech.
Veletrh Pragodent se bude jako prioritní oborová akce v ČR konat každé 2 roky, vždy v roce konání IDS.

Logo Pragodent

Stanovisko asociace Czechdent k pořádání českého dentálního veletrhu a kongresu

Praha, 6. února 2019

Členové asociace Czechdent se na jednání dne 6. 2. 2019 jednomyslně shodli, že závěry říjnové schůzky a dlouhodobý pohled na organizaci dentálního veletrhu v Česku zůstávají neměnné:
• Členové asociace Czechdent na základě zkušeností z ostatních evropských zemí chtějí vystavovat na veletrhu, který bude uspořádán společně s takovým kongresem, kde přednáškové sály budou integrální součástí vystavovacích hal a kongres bude organizován tak, aby účastníci přednášek měli dostatečné přestávky pro návštěvy stánků vystavovatelů.
• Nebude-li takové uspořádání možné, preferují členové Czechdent uspořádání veletrhu bez kongresu.
• Toto bylo členy opět odhlasováno jednomyslně.
• Pro udržení vysoké kvality informací a služeb návštěvníkům je nutné, aby byl veletrh organizován pouze jednou za dva roky, a to v roce konání IDS a je zásadní, aby organizátor dentálního veletrhu toto členům zaručil.
• Zároveň jsou členové Czechdent takovému organizátorovi připraveni garantovat, že nepodpoří žádný jiný veletrh.
• Také tento požadavek byl jednomyslně schválen všemi hlasy přítomných členů.
• Pro naplnění obou požadavků zplnomocnili členové předsedu Pavla Smažíka k jednání se všemi zainteresovanými subjekty.

Světový den ústního zdraví