Stanovisko asociace Czechdent k pořádání českého dentálního veletrhu a kongresu

Praha, 6. února 2019

Členové asociace Czechdent se na jednání dne 6. 2. 2019 jednomyslně shodli, že závěry říjnové schůzky a dlouhodobý pohled na organizaci dentálního veletrhu v Česku zůstávají neměnné:
• Členové asociace Czechdent na základě zkušeností z ostatních evropských zemí chtějí vystavovat na veletrhu, který bude uspořádán společně s takovým kongresem, kde přednáškové sály budou integrální součástí vystavovacích hal a kongres bude organizován tak, aby účastníci přednášek měli dostatečné přestávky pro návštěvy stánků vystavovatelů.
• Nebude-li takové uspořádání možné, preferují členové Czechdent uspořádání veletrhu bez kongresu.
• Toto bylo členy opět odhlasováno jednomyslně.
• Pro udržení vysoké kvality informací a služeb návštěvníkům je nutné, aby byl veletrh organizován pouze jednou za dva roky, a to v roce konání IDS a je zásadní, aby organizátor dentálního veletrhu toto členům zaručil.
• Zároveň jsou členové Czechdent takovému organizátorovi připraveni garantovat, že nepodpoří žádný jiný veletrh.
• Také tento požadavek byl jednomyslně schválen všemi hlasy přítomných členů.
• Pro naplnění obou požadavků zplnomocnili členové předsedu Pavla Smažíka k jednání se všemi zainteresovanými subjekty.

Světový den ústního zdraví